Koszty mediacji Kraków

Wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają Strony w równych częściach

W razie skierowania stron do mediacji przez Sąd wynagrodzenie mediatora regulowane jest przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 921)

Pierwsza sesja – 150zł
Każda kolejna – 100zł
Łącznie nie więcej niż 450zł
Dodatkowo – opłata za wynajem pomieszczenia do 70zł za jedno posiedzenie oraz
korespondencję do 30zł

W postępowaniu prywatnym, pozasądowym:

Sesja 60min – 120zł
Dodatkowo – opłata za wynajem pomieszczenia za 60min do 70zł
Przygotowanie przez mediatora dokumentacji z całości przeprowadzonego postępowania (tj ugody mediacyjnej, protokołu oraz wniosku do Sądu) NA WYRAŹNĄ PROŚBĘ UCZESTNIKÓW płatne na ostatnim posiedzeniu mediacyjnym – 200zł

Warunkiem odbycia mediacji jest przedpłata 50% kwoty za 1 sesję mediacyjną, do 48 godzin przed zaplanowanym spotkaniem

 

OPCJE PŁATNOŚCI

BLIK – 512442497
Przelew – 95 1160 2202 0000 0005 2146 2558
Gotówka