Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze to proces rozwiązywania sporów i konfliktów między pracownikiem a pracodawcą lub innymi pracownikami za pomocą neutralnej trzeciej strony – mediatora. Mediator ma za zadanie pomóc stronom w znalezieniu porozumienia i zakończeniu sporu w sposób sprawiedliwy i satysfakcjonujący dla każdej ze stron.

Mediacje pracownicze mogą dotyczyć różnych rodzajów sporów, takich jak: mobbing, dyskryminacja, niesprawiedliwość w miejscu pracy, konflikty związane z warunkami zatrudnienia, konflikty interpersonalne między pracownikami, czy też inne problemy wynikające z relacji w środowisku pracy.

Główne korzyści płynące z mediacji pracowniczych to: oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z procesem sądowym, większa kontrola nad procesem rozwiązywania sporu przez same strony, większa prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla obu stron, a także możliwość naprawienia relacji i przywrócenia dobrego klimatu w miejscu pracy.