Mediacje Sądowe

Mediacje ze skierowania sądu są to mediacje, które odbywają się na polecenie sądu, w ramach postępowania sądowego. Sąd może nakazać stronom sporu przystąpienie do mediacji w celu rozwiązania konfliktu lub osiągnięcia porozumienia. Mediator ma za zadanie pomóc stronom w znalezieniu rozwiązania, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące i akceptowalne.

Mediacje są dobrowolne, jednakże nałożenie obowiązku mediacji przez sąd jest obligatoryjne i strony są zobowiązane do uczestnictwa w procesie.

Mają one na celu zmniejszenie obciążenia sądów, skrócenie czasu trwania postępowania sądowego oraz osiągnięcie efektywnego porozumienia między stronami.