Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne są to spotkania w których mediator pomaga członkom rodziny w rozwiązaniu sporów i problemów między nimi. Mediator nie jest stronniczy i nie wydaje żadnych decyzji, a jedynie pomaga w komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

Głównym celem mediacji rodzinnych jest znalezienie wspólnego porozumienia i rozwiązanie konfliktów w sposób, który jest satysfakcjonujący dla wszystkich stron. Proces ten może obejmować wiele różnych kwestii, takich jak rozwód, separacja, podział majątku, opieka nad dziećmi,  ustalanie alimentów i inne aspekty dotyczące życia rodzinnego.

Mediacje rodzinne mogą być skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów między członkami rodziny, a także w zapobieganiu długotrwałym bataliom sądowym. Pozwalają one na wyrażenie i wysłuchanie potrzeb i opinii każdej strony oraz na znalezienie kompromisu, który jest akceptowalny dla wszystkich.