Mediacje cywilne

Mediacja umowna to poufna i odformalizowana metoda rozwiązywania konfliktów, w którym strony dobrowolnie zgadzają się na udział neutralnego i niezależnego mediatora, który  wspiera proces wypracowania porozumienia.

 

Jest to szansa na  zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania – ugody .

 

Mediacja umowna może być prowadzona przed skierowaniem sprawy do sądu, w przeciwieństwie do mediacji sądowej . Strony mogą zgłosić się razem do mediatora lub jedna ze stron może złożyć u mediatora wniosek o mediację. Ma ona wiele zalet, takich jak:

 

– Jest szybsza i tańsza niż postępowanie sądowe

– Daje stronom większą kontrolę nad procesem i wynikiem.

– Zwiększa szanse na zachowanie lub poprawę relacji między stronami.

– Promuje komunikację, współpracę i kreatywne rozwiązania.

– Jest poufna i chroni prywatność stron.