Cześć!

Nazywam się Magda Niedziela. Jestem mediatorką. Jestem tutaj aby Ci pomóc w trudnym dla Ciebie czasie.

Mediacje umożliwią Ci szybsze wyjście z impasu, bez zbędnych nerwów i kosztów.

Magda Niedziela - Mediacje Kraków

Czym jest mediacja?

Mediacja to sposób na wypracowania satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnieciu porozumienia.

„Odwaga jest tym czego potrzeba aby wstać i mówić, odwaga jest również tym czego potrzeba aby usiąść i słuchać”

Winston Churchill

Rodzaje mediacji

W mediacji sądowej sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowycediator sam kontaktuje się ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora

W przypadku mediacji umownej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji. Koszty mediacji wynikają z cennika zamieszczonego na stronie mediatora i określone są w umowie o mediację, jaką strony zawierają z mediatorem

Jakie są etapy mediacji?

Mediacja przebiega etapami, a jej czas zależy miedzy innymi od problemu z jakim zgłosiły się osoby do mediacji.

Zasadnicze etapy postępowania mediacyjnego:

1.

Wszczęcie mediacji przez stronę lub strony i wybór mediatora.

2.

Przygotowanie stron i mediatora do mediacji: konsultacja telefoniczna/ online mediatora z każdą ze stron w celu zapoznania się z problemem oraz ustalenie dogodnego dla wszystkich terminu pierwszej sesji.

3.

Pierwsza i kolejne sesje mediacyjne: łączne spotkanie mediatora ze stronami – prezentacja stanowisk stron i punktów spornych. Wypracowanie przez strony planu rozwiązań problematycznych kwestii w taki sposób aby plan realizował potrzeby każdej ze stron.

4.

Spotkanie końcowe mediatora ze stronami: zakończenie postępowania, sporządzenie protokołu z przebiegu mediacji i sformułowanie treści ugody

Podstawowe zasady mediacji

Dobrowolność oznacza, że:

 • do rozpoczęcia mediacji potrzeba wyraźnej zgody wszystkich stron
 • każda ze stron może wycofać zgodę na mediację w dowolnym momencie trwania procesu
 • strony wyrażają zgodę na osobę mediatora
 • porozumienie jest zawarte dobrowolnie, a jego treść jest w pełni akceptowana przez każdą ze stron
 • nie występuje presja (zarówno ze strony mediatora, jak i z zewnątrz) na którąkolwiek ze stron, zarówno co do udziału w mediacji, jak i co do przystania na konkretne porozumienie

Bezstronność wiąże się z:

 • mediator traktuje obie strony w taki sam sposób, nie faworyzuje żadnej z nich
 • mediator nie ocenia stron i ich postaw w sporze i jest wolny od uprzedzeń
 • mediator nie wyraża swoich opinii na temat konkretnych rozwiązań, nie rozstrzyga sporu
 • mediator nie ma wcześniejszej relacji ze stronami, która mogłaby budzić wątpliwość co do jego bezstronności

Neutralność przejawia się tym, że:

 • mediator nie jest w żaden sposób związany z przedmiotem sporu
 • mediator nie ma interesu w konkretnym sposobie rozwiązania sporu pomiędzy stronami
 • mediator nie narzuca stronom ani rozwiązań, ani swojego światopoglądu czy wyznawanych wartości
 • mediator może zadawać stronom pytania w celu urealnienia konkretnych rozwiązań, dopracowania szczegółów, czy też skonkretyzowania postanowień ugody

Mediacja charakteryzuje się szybkością:

 • trwa krócej niż postępowanie sądowe
 • konflikt może zostać rozwiązany już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym
 • zapobiega pojawianiu się niepotrzebnego stresu, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem

Mediacja opiera się na profesjonalizmie, co oznacza, że:

 • mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli
 • dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek
 • postępowanie mediacyjne jest uporządkowane i składa się z konkretnych etapów, nad których realizacją czuwa mediator

Poufność oznacza, że:

 • wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą, mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział w trakcie przebiegu mediacji
 • mediator nie może zostać przesłuchany, co do tych faktów w charakterze świadka
 • zasada ta ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji

Blog

Kochamy się, ale ciągle kłócimy
Poznajemy się, zakochujemy, decydujemy na wspólne życie. Miłość daje nam poczucie, że wszystko, cokolwiek nas spotka na wspólnej drodze życia, razem pokonamy. Jesteśmy przekonani, że...
Jak się rozwieść (i nie zwariować 😉 )
Jeżeli decyzja już zapadła to jak najszybciej. Tylko dlatego żeby nie tkwić w trudnej i niekomfortowej sytuacji bo to nadwyręża wasze siły psychiczne i fizyczne....
Rozwód czy separacja czy się męczyć dalej?
Często zadajecie sobie takie  pytanie kiedy kryzys w związku trwa i pomału zaczyna brakować pomysłów i sił aby go zażegnać. Żeby podjąć decyzję potrzeba oczywiście...